❀ Look Carol145 Bebb ❀ # 1051

By Carol145 Bebb - 9:04 PM

❀ Outfit : Art&KO. Sorumin - Skate style GACHA (Pink) @Limit8
❀ Hair : [RA] Debbie Hair @FaMESHed
❀ Bag : *Tentacio* Heart bag @Au Lovely
❀ Milkshake : *Tentacio* - milkshake
❀ Skin App Catwa Head : [ MUDSKIN ]_MORI SKIN @Harajuku
❀ Lips : [ MUDSKIN ]_MORI LIP @Harajuku

❀ Outfit : Art&KO. Sorumin - Skate style GACHA (Yellow) @Limit8
❀ Hair : [^.^Ayashi^.^] Mokka hair @Hair Fair
❀ Soda : *Tentacio* - pink soda
❀ Skin App Catwa Head : [ MUDSKIN ]_SOOK HEE # BARE SKIN SET1 (CATWA)
  • Share:

You Might Also Like

0 comentários